Bảo hiểm hỏa hoạn cà các rr đặc biệt

Đối tượng bảo hiểm

 • Nhà cửa, công trình kiến trúc và các trang thiết bị;
 • Máy móc thiết bị;
 • Hàng hoá, vật tư và các tài sản khác.

Phạm vi bảo hiểm

 • Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm bởi các rủi ro được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt gây ra.

Rủi ro được bảo hiểm

 • Rủi ro được bảo hiểm
 • Hỏa hoạn, sét đánh, nổ
 • Nổ
 • Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên phương tiện đó rơi trúng
 • Gây rối, đình công, cấm xưởng
 • Thiệt hại do hành động ác ý
 • Động đất hay núi lửa phun
 • Bão
 • Bão và lụt
 • Nước tràn từ các bể và thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước
 • Đâm va do xe cộ hoặc súc vật không thuộc sở hữu hoặc quản lý của người được bảo hiểm.