Bảo hiểm mọi rr xây dựng

Thông tư 65-TC/ĐTPT của bộ tài chính hướng dẫn về việc tham gia bảo hiểm cho công trình xây dựng đã quy định việc mua bảo hiểm xây dựng lắp đặt là bắt buộc đối với các dự án đầu tư xây dựng. Đối tượng liên quan đến bảo hiểm công trình xây dựng có thể là các cán bộ tư vấn thiết kế lập dự toán đang cần tính chi phí bảo hiểm trong dự toán; Có thể là chủ đầu tư hay chủ thầu đang cần mua bảo hiểm công trình xây dựng. Mua bảo hiểm trở thành vấn đề cần quan tâm của cả phía chủ đầu tư cũng như các chủ thầu xây dựng trong để đảm bảo an toàn cho công trình xây dựng và tuân thủ đúng quy định hiện hành.

Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng đưa ra sự đảm bảo chắc chắn và đầy đủ cho mọi tổn thất liên quan đến công việc xây dựng, cho tổn thất của trang thiết bị xây dựng, máy móc xây dựng, thiệt hại về tài sản và/hoặc thương tật đối với con người gây ra cho bên thứ ba trong khi tiến hành công việc xây dựng..

Hợp đồng Bảo Hiểm Mọi Rủi Ro Xây Dựng có thể được mua bởi Chủ đầu tư hay Chủ công trình hoặc các Nhà thầu tham gia vào dự án, bao gồm các nhà thầu phụ. Phạm vi bảo hiểm dựa trên nguyên tắc “mọi rủi ro”, theo đó về nguyên tắc các rủi ro gây nên thiệt hại diễn ra trong thời hạn bảo hiểm tại khu vực công trường đều được bảo hiểm, trừ những rủi ro loại trừ được nêu chi tiết trong hợp đồng bảo hiểm.

Đối tượng bảo hiểm:

 • Các công trình xây dựng nhà ở, chung cư, khách sạn, trường học, bệnh viện, trụ sở làm việc;
 • Nhà xưởng, kho tàng;
 • Các công trình thuỷ lợi như: kênh dẫn, kè chắn,hồ chứa nước…;
 • Các công trình xây dựng dân dụng: cầu cống,đường sá, cầu cảng, san lấp mặt bằng cho các khu công nghiệp, đô thị mới…;
 • Các nhà máy xi măng, thủy điện, nhiệt điện…;
 • Các công trình xây dựng lắp đặt khác;
 • Trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba trong quá trình xây lắp công trình.

Phạm vi bảo hiểm

Phần I – thiệt hại vật chất

Bảo Minh theo đây thỏa thuận với Người được bảo hiểm rằng nếu có bất kỳ lúc nào trong thời hạn bảo hiểm, các hạng mục có tên trong Hợp đồng bảo hiểm hay bất kỳ bộ phận nào của hạng mục đó bị thiệt hại vật chất bất ngờ và không lường trước được do bất kỳ nguyên nhân nào, không bị loại trừ cụ thể, đến mức phải cần sửa chữa hoặc thay thế, thì Bảo Minh sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với tổn thất hay thiệt hại đó theo quy định dưới đây bằng cách thanh toán bằng tiền mặt, sửa chữa hoặc thay thế (tùy Bảo Minh lựa chọn) đến số tiền không vượt quá giá trị của từng hạng mục tương ứng đã ghi trong Hợp đồng bảo hiểm và không vượt quá mức bồi thường quy định đối với mỗi một sự cố và tổng cộng không vượt quá tổng số tiền được bảo hiểm theo Phần này được ghi cụ thể trong Hợp đồng bảo hiểm.

Bảo Minh sẽ hoàn trả cho Người được bảo hiểm chi phí dọn dẹp hiện trường sau khi xảy ra bất kỳ sự cố nào dẫn đến khiếu nại theo Hợp đồng bảo hiểm này với điều kiện là số tiền bảo hiểm đó phải được quy định riêng trong Hợp đồng bảo hiểm.

Phần II – trách nhiệm đối với bên thứ ba

Trong phạm vi và không vượt quá những số tiền quy định trong Hợp đồng bảo hiểm, Bảo Minh sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường do hậu quả của

 • Thương tật hay ôm đau bất ngờ cho bên thứ ba (bất kể có gây tử vong hay không),
 • Tổn thất hay thiệt hại bất ngờ đối với tài sản thuộc bên thứ ba,

Xảy ra có liên quan trực tiếp đến việc xây dựng hay lắp đặt các hạng mục được bảo hiểm theo phần I, tại khu vực công trường hay vùng phụ cận công trường, và trong Thời hạn bảo hiểm.

Đối với những khiếu nại đòi đền bù được áp dụng quy định bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm này, Bảo Minh sẽ bồi thường thêm cho Người được bảo hiểm

 • Mọi phí tổn và chi phí kiện tụng mà bên nguyên đơn đòi được từ Người được bảo hiểm, và
 • Mọi phí tổn và chi phí đã gánh chịu theo sự chấp thuận bằng văn bản của Bảo Minh,

Luôn luôn với điều kiện là trách nhiệm của Bảo Minh theo Phần này sẽ không vượt quá các hạng mức bồi thường ghi trong Hợp đồng bảo hiểm.

Bài viết liên quan