Bảo hiểm tai nạn 24h

Bảo hiểm tai nạn con người, tai nạn do va cham, tai nạn do nhiều nguyên nhân khác nhau. Nếu bạn còn lo lắng về tương lai của mình khi không tránh khỏi những rủi ro thì có thể mua bảo hiểm tai nạn. Bảo hiểm tai nạn của Bảo Minh sẽ giúp bạn quên đi những lo lắng thường trực hàng ngày.

Đối tượng bảo hiểm

1/ Đối tượng bảo hiểm

Mọi công dân Việt Nam Hoặc người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam từ 16 đến 70 tuổi (sau đây gọi là Người được bảo hiểm). Trẻ em dưới 18 tuổi chỉ được nhận bảo hiểm với điều kiện phải tham gia bảo hiểm cùng hợp đồng với bố/hoặc mẹ. Chương trình bảo hiểm của người phụ thuộc bằng hoặc thấp hơn chương trình bảo hiểm của bố/mẹ

2/ Không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp sau

  • Những người có tiền sử hoặc đang bị bệnh tâm thần, Thần kinh, bệnh phong.
  • Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn trên 50%;
  • Người đang trong thời gian điều trị bệnh hoặc thương tật.

Phạm vi bảo hiểm

  • Chết, thương tật thân thể do tai nạn.

Phạm vi bảo hiểm mở rộng đối với các trường hợp tai nạn, thương tật thân thể hoặc chết xảy ra do Người được bảo hiểm có hàng động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.

Phí bảo hiểm

STT

MỨC BẢO HIỂMVNĐ

PHÍ BH/NGƯỜI/NĂM

VNĐ

1

20.000.000

56.000

2

30.000.000

105.000

3

50.000.000

122.500

4

100.000.000

280.000

5

200.000.000

630.000