Bảo hiểm vật chất xe

Xe ô tô là tài sản có giá trị lớn đối với chủ xe, vì vậy nên chọn bảo hiểm vật chất để bảo vệ cho chình chiếc xe của bạn khi có tổn thất xảy ra cho nó. Nắm bắt được những yêu cầu thiết thực đó Bảo Minh cung cấp sản phẩm bảo hiểm vất chất xe ô tô để giải quyết những vấn đề không may xảy ra đối với xế yêu của bạn.

Phạm vi bảo hiểm.

Bảo Minh bồi thường cho Chủ xe ô tô những thiệt hại vật chất xe ôtô xảy ra do những tai nạn bất ngờ không lường trước được, ngoài sự kiểm soát của chủ xe ôtô, lái xe trong những trường hợp:

1. Đâm va (bao gồm do vật thể từ bên ngoài xe tác động lên), lật đổ.

2. Hỏa hoạn, cháy nổ.

3. Những tai họa bất khả kháng do thiên tai gây ra.

4. Mất toàn bộ xe trong trường hợp: xe bị trộm cắp, xe bị cướp.

Ngoài ra, Bảo Minh còn thanh toán những chi phí cần thiết và hợp lí phát sinh trong tai nạn thuộc pham vi bảo hiểm nhằm ngăn ngừa, hạn chế tổn thất phát sinh thêm, bảo vệ và chi phí cẩu, kéo, chở,…để đưa xe bị thiệt hại tới nơi sửa chữa phù hợp và gần nhất khi Chủ xe ôtô/người đại diện thực hiện theo chỉ dẫn của Bảo Minh.

Trong mọi trường hợp tổng số tiền bồi thường đối với một sự kiện bảo hiểm không vượt quá số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận/Đơn bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm.

Ngoài ra Bảo Minh nhận bảo hiểm bổ sung vào Hợp đồng chính và được ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm và/Hoặc Hợp đồng bảo hiểm/Đơn bảo hiểm theo từng điều khoản lựa chọn riêng biệt sau đây

Bảo hiểm mới thay cũ:

  • Bảo Minh thỏa thuận rằng khi bộ phận của xe ôtô được bảo hiểm bị hư hỏng thuộc phạm vi bảo hiểm không thể sửa chữa được và cần phải được thay thế, Bảo Minh sẽ trả bồi thường toàn bộ giá trị thực tế của bộ phận thay thế mới đó mà không tính tỷ lệ khấu hao.

Bảo hiểm lựa chọn cơ sở sữa chữa:

  • Bảo Minh thỏa thuận rằng khi xe ôtô có tham gia bảo hiểm thiệt hại vật chất xe bị thiệt hại vật chất thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Minh đồng ý để Chủ xe ôtô được chọn cơ sở sữa chữa, bao gồm cơ sở được ủy quyền cũa hãng đã sản xuất ra chiếc xe đó trên Lãnh thổ Việt Nam.
  • Điều khoản này không đồng nghĩa với việc Bảo Minh chấp nhận bất kỳ mức giá nào do cơ sở sữa chữa đó đưa ra. Trừ khi các bên có thỏa thuận bằng văn bản, trong mọi trường hợp, chi phí sửa chữa chỉ được Bảo Minh chấp nhận khi và chỉ khi đó là mức giá hợp lý, phù hợp với trình trạng thực tế của xe tại thời điểm bị tai nạn và p[hù hợp với giá thị trường tại thời điểm sửa chữa.
  • Chi phí sửa chữa sẽ được Bảo Minh xem xét trên cơ sở chi phí sửa chữa hợp lý của các cơ sở sửa chữa trên cùng địa bàn có quy mô tương tự.

Bảo hiểm thiết hại động cơ do hiện tượng thủy kích:

  • Bảo Minh thỏa thuận rằng khi xe ôtô có tham gia bảo hiểm thiệt hại vật chất xe bị thiệt hại động cơ xe (bao gồm động cơ đốt trong, động cơ điện hay hybird) do xe bị ngập nước hay bất kỳ lý do gì nếu nước lọt vào động cơ gây nên thủy kích thì sẽ không áp dụng điều khoản loại trừ mục 13 Điều 17 của Quy tắc bảo hiểm xe ô tô của Bảo Minh.
  • Mức khấu trừ (mức miễn bồi thường có khấu trừ: 20% tổn thất, nhưng tối thiểu 3.000.000 VND/vụ.