Trong trường hợp nào thì chủ xe được bảo hiểm vật chất ?

Phạm vi bảo hiểm. Bảo Minh bồi thường cho Chủ xe ô tô những thiệt

Trượt visa có được hoàn phí bảo hiểm du lịch ?

Visa của Người được bảo hiểm cho chuyến đi bị từ chối. Trong trường hợp

Trường hợp nào công ty bảo hiểm không bồi thường ?

Không phải bất kỳ xảy ra một thiệt hại vật chất nào công ty bảo

Giám định tai nạn ?

Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, Bảo Minh hoặc người được Bảo Minh ủy

Nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm ?

Khi yêu cầu bảo hiểm, Chủ xe ôtô hoặc người đại diện của mình phải

Thay đổi mục đích sử dụng, cải tạo xe

Trong vòng 15 Ngày, kế từ khi thay đổi mục đích sử dụng xe, cải