Bảo hiểm mọi rr xây dựng

Thông tư 65-TC/ĐTPT của bộ tài chính hướng dẫn về việc tham gia bảo hiểm

Bảo hiểm tai nạn 24h

Bảo hiểm tai nạn con người, tai nạn do va cham, tai nạn do nhiều

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rr đặc biệt

  Đối tượng bảo hiểm Nhà cửa, công trình kiến trúc và các trang thiết

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Theo Nghị định 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ (BHCN)

Bảo hiểm vật chất

Xe ô tô là tài sản có giá trị lớn đối với chủ xe, vì

Bảo hiểm TNDS bắt buộc

  1. Khi tai nạn xảy ra, trong phạm vi bảo hiểm thuộc trách nhiệm,

Bảo hiểm du học sinh

Mỗi chuyến đi đều tiềm ẩn những sự cố bất ngờ có thể xảy ra