Trong trường hợp nào thì chủ xe được bảo hiểm vật chất ?

Phạm vi bảo hiểm.

Bảo Minh bồi thường cho Chủ xe ô tô những thiệt hại vật chất xe ôtô xảy ra do những tai nạn bất ngờ không lường trước được, ngoài sự kiểm soát của chủ xe ôtô, lái xe trong những trường hợp:

1. Đâm va (bao gồm do vật thể từ bên ngoài xe tác động lên), lật đổ.

2. Hỏa hoạn, cháy nổ.

3. Những tai họa bất khả kháng do thiên tai gây ra.

4. Mất toàn bộ xe trong trường hợp: xe bị trộm cắp, xe bị cướp.

Ngoài ra, Bảo Minh còn thanh toán những chi phí cần thiết và hợp lí phát sinh trong tai nạn thuộc pham vi bảo hiểm nhằm ngăn ngừa, hạn chế tổn thất phát sinh thêm, bảo vệ và chi phí cẩu, kéo, chở,…để đưa xe bị thiệt hại tới nơi sửa chữa phù hợp và gần nhất khi Chủ xe ôtô/người đại diện thực hiện theo chỉ dẫn của Bảo Minh.

Trong mọi trường hợp tổng số tiền bồi thường đối với một sự kiện bảo hiểm không vượt quá số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận/Đơn bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm.

Bài viết liên quan