Danh sách Bệnh viện

Danh sách bệnh viện liên kết với Bảo Minh: Xem và tải tại đây. QUY TRÌNH BẢO

Danh sách Garage

Xem danh sách hệ thống garage xe liên kết với Bảo Minh Miền Bắc: Xem

Bảo hiểm tai nạn 24h

Bảo hiểm tai nạn con người, tai nạn do va cham, tai nạn do nhiều

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rr đặc biệt

  Đối tượng bảo hiểm Nhà cửa, công trình kiến trúc và các trang thiết

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Theo Nghị định 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ (BHCN)

Bảo hiểm vật chất

Xe ô tô là tài sản có giá trị lớn đối với chủ xe, vì

Bảo hiểm TNDS bắt buộc

  1. Khi tai nạn xảy ra, trong phạm vi bảo hiểm thuộc trách nhiệm,